Áætlanir og skýrslur

Skýrslur

Innra mat er lögboðið verkefni hvers skóla. Matið hjálpar skólum að fara yfir stöðu mála og vinna umbótaáætlanir. Matið er byggt á sjálfsmatsáætlun sem að haldið er utan um af sjálfsmatsteymi skólans og stjórnendum hans.

Hér að neðan má finna:

Innra & yrta mat

Námsvísar fyrir skólarárið 2021-2022

Hér má finna námsvísa fyrir hvern árgang/stig  og hverja grein fyrir sig.

Skólastefna Bláskógabyggðar

Skólastefna Bláskógabyggðar var gefin út í mars 2012 og hún endurskoðuð af skólanefnd árið 2018.