Áætlanir og skýrslur

Skýrslur

Innra mat er lögboðið verkefni hvers skóla. Matið hjálpar skólum að fara yfir stöðu mála og vinna umbótaáætlanir. Matið er byggt á sjálfsmatsáætlun sem að haldið er utan um af sjálfsmatsteymi skólans og stjórnendum hans.

Hér að neðan má finna:

Innra & yrta mat

Áætlanir og skýrslur

Matarstefna

Bláskógaskóli Laugarvatni hefur sett sér matar og hreinlætisstefnu sem að unnin er að sérstakri nefnd. Meðal verkefna nefndarinnar er að endurskoða matarstefnuna og vera vettvangur

Námsvísar fyrir skólarárið 2021-2022

Hér má finna námsvísa fyrir hvern árgang/stig  og hverja grein fyrir sig.

Skólastefna Bláskógabyggðar

Skólastefna Bláskógabyggðar var gefin út í mars 2012 og hún endurskoðuð af skólanefnd árið 2018.