3. Apríl – 2018

Fundargerð Skólaráðs
Dagsetning og tími: 3.5.2018 – 15:00
Fundarstaður: Stofa 1
Mættir:
Elfa Birkisdóttir – Skólastjóri
Guðmundur Finnbogason – Aðstoðarskólastjóri
Ragnhildur Sævarsdóttir, fulltrúi foreldra leikskóladeildar
Styrmir Snær Jónsson, fulltrúi nemenda
Thelma Rún Jóhannsdóttir, fulltrúi nemenda
Magndís Huld Sigmarsdóttir, fulltrúi starfsmanna leikskóladeildar
Hörður Bergsteinsson, fulltrúi grenndarsamfélagsins
Forföll:
Hallbera Gunnarsdóttir, fulltrúi starfsmanna grunnskóladeildar
Fundargerð:

 1. Skóladagatal
  Elfa kynnir drög að skóladagatalinu. Umræða um lokanir milli jóla og nýjárs. Rætt er um það
  hvort að fordæmi séu fyrir þessu annarstaðar sem það er. Þá er rætt um það hvort við eigum
  að taka þetta skref. Fundarmenn eru sammála því að það sé ágætt að leggja þetta fyrir.
  Bent er á að það vanti samræmd próf fyrir 9. bekk inn á dagatalið. Elfa leggur til að
  skóladagatalið verði lagt fyrir eins og það er kynnt fyrir skólanefnd. Fundarmenn eru
  sammála því.
 2. Húsnæðismál
  Húsnæðismálin hafa fengið umfjöllun nefndar sem að sveitarstjórnin setti saman. Niðurstaða
  þeirrar vinnu og samráðs við stjórnendur er að Öspin verði tekin undir kennslu og
  verkgreinastofur. Stefnt er að því að hefja þær breytingar sem fyrst. Það er óljóst hversu
  langan tíma tekur að vinna þetta verkefni. Þar til það verður leyst verður mögulega farið í að
  leigja aðstöðu í húsnæði háskólans. Þetta er ekki hugsað sem langtímalausn heldur millileikur
  þangað til að húsnæði skólans verður tekið endanlega fyrir. Þó þannig að þetta verður alltaf
  hluti af skólanum og þá nýtt í annað. Með þessari breytingu þá ætti að vera nægilegt pláss í
  húsnæðinu eins og er en það þarf að vinna hratt til að vera á undan kúrfunni þar.
  Fundar menn leggja áherslu á að framtíðarlausn verði teiknuð strax og hafist verði handa við
  að undirbúning og framkvæmdir.
 3. Grænfáninn
  Grænfáninn verður afhentur skólanum á morgun. Aðkomu að skólanum verður breytt á
  hátíðinni og bílastæði foreldra og starfsmanna verður í framhaldinu fært sunnan við húsið þar
  sem að nú eru stæði háskólans. Í framhaldi af þessu veðrur lagst í úrbótum á stígum og
  annarri aðstöðu. Fundarmenn leggja áherslu á að foreldrar og aðrir komist þurrum fótum að
  inngangi skólans.
 4. Smiðjuhelgar
  Smiðjuhelgarnar gegnu vonum framar. Það var gaman að sjá það hvernig helgarnar náðu að
  þjappa hópnum saman. Kostnaður var lægri en gert var ráð fyrir. Það er verið að horfa á að
  færa helgarnar framar í vikunni og gera jafnvel meira úr þeim. Það eru allir skólastjórnendur
  sammála um að halda þessu flotta verkefni áfram.
 5. Unglingastig
  Elfa kynnir hugmyndir að breytingum á unglingastiginu. Fundarmenn eru almennt ánægðir
  með þessar hugmyndir. Spurt er um upphafleg markmið með þessum aðgerðum en þau eru
  ekki óljós. Sveitarstjórn fundar um þessi mál í kvöld þar sem að þetta er til kynningar.
  Skólanefnd mun funda um þetta í framhaldinu. Vonir standa til þess að þetta geti náð fram
  að ganga í haust en mögulega þarf lengri aðlögunartíma. Smiðjuhelgum verður ekki fjölgað
  en kannski gerðar veigameiri. Fundarmenn eru mjög jákvæðir fyrir því að farið verði í þessar
  breytingar.
 6. Foreldrafundur
  Elfa minnir á foreldrafund sem verður á mánudaginn.
 7. Opnun bálskýlis
  Bálskýli sem að skógræktin er að byggja verður opnað þann 11. maí. Allir eru hvattir til að
  koma á opnunina.
  Fundi slitið klukkan 16:00
  Fundargerð ritaði: Guðmundur Finnbogason
  Næsti fundur er boðaður samkvæmt áætlun af skólastjóra